SGI Poland

Powszechnie uważa się Buddyzm za religię statyczną, ale tak naprawdę buddysta to człowiek dynamiczny stale podejmujący działania w celu uwolnienia ludzi od cierpienia i poprowadzenia ku szczęściu.

Więcejsgi

Publikacje dotyczące SGI

Książki

 

Encountering the Dharma: Daisaku Ikeda, Soka Gakkai, and the Globalization of Buddhist Humanism (Spotkanie z Dharmą: Daisaku Ikeda, Soka Gakkai i Globalizacja buddyjskiego humanizmu)

Richard Hughes Seager
Recenzja z Uniwerytetu Kalifornii , 2006

Książka przedstawia historię Soka Gakkai, koncentrując się na jej rozwoju pod przewodnictwem Daisaku Ikedy w krajach poza Japonią. Autorem jest amerykański profesor historii religii, którego ciekawy styl, łączy naukową analizę z osobistymi spostrzeżeniami.

 

Global Citizens: The Soka Gakkai Buddhist Movement in the World (Obywatele świata: Buddyjski ruch Soka Gakkai na świecie)

David Machacek and Bryan R. Wilson
Recenzja Oxford Uniwersytet, 2001

“Obywatel świata” to studium na temat Soka Gakkai, zawierające naukowe badania historycznego rozwoju organizacji, jej zaangażowania w życie polityczne, związków z mediami japońskimi i rozszerzenia się Soka Gakkai do USA i Ameryki Południowej , Europy i do wielu krajów Azji.

 

The International Expansion of a Modern Buddhist Movement: The Soka Gakkai in Southeast Asia and Australia (Międzynarodowa ekspansja nowoczesnego ruchu buddyjskiego: Soka Gakkai w Południowej Azji i Australii)

Daniel A. Metraux
Recenzja Universytetu Ameryki, 2001

Książka koncentrując się na konkretnym regionie geograficznym (Pd.Azja i Australia) analizuje organizację Soka Gakkai w kontekście innych nowych ruchów religijnych Japonii „ aby ustalić dlaczego i jak te stricte japońskie religie budzą takie zainteresowanie wśród różnorodnych kultur światowych.”

 

Soka Gakkai in America--Accommodation and Conversion (Soka Gakkai w Ameryce - Przystosowanie i Nawrócenie)

Phillip Hammond i David Machacek
Oxford University Press, 1999

Opracowanie, które pokazuje jak organizacja SGI-USA zaadoptowała się do szczególnych warunków życia kulturowego Ameryki i jak stała się amerykańskim fenomenem.

 

 

 

A Time to Chant--The Soka Gakkai Buddhists in Britain (Czas na czantowanie - Buddyści Soka Gakkai w Wielkiej Brytanii

Bryan Wilson i Karel Dobbelaere
Recenzja z Uniwerystetu Oxfordzkiego,, 1994/ The Clarendon Press, 1998

Socjologiczna analiza działań podejmowanych przez SGI Wielka Brytania autorstwa Bryan’a Wilson’a I Karel’a Dobbelaere, wykonana w oparciu o sondaż demograficzny i wywiady przeprowadzone wśród członków SGI Wielka Brytania.

 

Publikacje w części poświęcone SGI

 

Buddhism in America (Buddyzm w Ameryce)

Richard Hughes Seager Recenzja Uniwerytetu Columbia , 1999

Richard Seager, historyk religioznawstwa, bada kilka szkół buddyjskich, które zakorzeniły się w Ameryce. Jedną z tych szkół jest SGI-USA.

 

 

 

Buddhist Peacework--Creating Cultures of Peace (Buddyjska działalność pokojowa - tworzenie kultury pokoju)

Wydane przez David W. Chappell
Wisdom Publications, 1999

Zbiór esejów autorstwa przedstawicieli różnych wspólnot buddyjskich, Dalai Lamy, Robert’a Aitken i Thich Nhat Hanh. Myślą przewodnią esejów jest działalność organizacji buddyjskich na rzecz światowego pokoju. Książka zawiera esej prezydenta SGI Daisaku Ikiedy na temat działalności pokojowej SGI i podstaw jej doktryny.

 

 

Engaged Buddhism in the West (Zaangażowany buddyzm na Zachodzie)

Christopher S. Queen
Wisdom Publications, Boston, USA, 2000

Zbiór esejów na temat starań i stanowisk buddyjskich przywódców i organizacji w sprawach społecznych. Zawiera esej zatytułowany: „ Zróżnicowanie Rasowe w Soka Gakkai” autorstwa profesora David’a W. Chappell’a współzałożyciela Towarzystwa Studiów Buddyjsko-Chrześcijańskich.

 

Inne

 

Through the SGI: A Personal Odyssey (Poprzez SGI: Osobista Odyseja)

Howard Hunter

Dr Howard Hunter jest emerytowanym profesorem wydziału Religii i Kultury na Uniwersytecie Tufts, w USA. W swoich pracach koncentruje się na głównie na społecznej roli religii. Poniższe artykuły zostały opublikowane w kwartalniku SGI Quarterly.