SGI Poland

Soka Gakkai International (SGI) – Polska jest organizacją buddyjską, która aktywnie promuje pokój, kulturę i edukację poprzez osobistą przemianę człowieka i wkład wniesiony w społeczeństwo.

Więcejsgi

Czym jest SGI

Dwanaście milionów członków Soka Gakkai International (SGI) na całym świecie przyjęło Buddyzm Nichirena, dynamiczną filozofię osadzoną w realiach codziennego życia. Praktyka buddyjska prowadzi do wzmocnienia wiary we własne siły i do wewnętrznej przemiany inaczej „rewolucji osobistej”, która umożliwia każdej pojedynczej osobie wzięcie odpowiedzialności za własne życie i przyczynienie się do budowania świata, w którym ludzie pochodzący z różnych kultur i grup religijnych, mogą żyć w pokoju...