SGI Poland

Powszechnie uważa się Buddyzm za religię statyczną, ale tak naprawdę buddysta to człowiek dynamiczny stale podejmujący działania w celu uwolnienia ludzi od cierpienia i poprowadzenia ku szczęściu.

Więcejsgi

Zasadnicza praktyka

Członkowie SGI praktykują buddyzm wg nauk japońskiego mnicha Nichirena, żyjącego w XIII wieku. Rdzeniem buddyzmu Nichirena jest fraza Nam-myoho-renge-kyo i mandala znana jako Gohonzon.

Istnieją trzy podstawowe elementy praktyki buddyzmu Nichirena: czantowanie frazy Nam-myoho-renge-kyo jako modlitwy dla siebie i innych; studiowanie nauk Nichirena i czyniony wysiłek by dzielić się z innymi naukami buddyzmu; szerzenie buddyjskiego poglądu, że godność i potencjał to nieodłączne właściwości życia. Członkowie SGI powtarzają poranną i wieczorną praktykę znaną jako Gongyo, która składa się z czantowania Nam-myoho-renge-kyo i recytowania części Sutry Lotosu.

Prawo

Buddyzm uczy, że uniwersalne Prawo (Dharma) tkwi u podstaw wszystkiego we wszechświecie. Jest ono istotą życia. Można myśleć o nim jako o fundamentalnym rytmie życia i wszechświata. Nichiren zidentyfikował to Prawo czyli istotę życia jako Nam-myoho-renge-kyo. Nauczał on, że poprzez prawidłowe praktykowanie buddyzmu każdy jest w stanie doprowadzić własne życie do harmonii z wielkim życiem wszechświata. W wyniku tego jesteśmy w stanie doświadczyć doskonałej mądrości, odwagi, siły życiowej i współodczuwania (właściwości istoty życia). W praktyce oznacza to manifestowanie Stanu Buddy albo oświeconego stanu życia.

Stan Buddy w życiu codziennym

Członkowie SGI zachęcani są do zastosowania swojej buddyjskiej praktyki w celu odważnego konfrontowania i pokonywania określonych wyzwań, pojawiających się w codziennym życiu. Podczas tego procesu są w stanie docenić i zamanifestować głęboki potencjał istniejący w ich własnym życiu.

Praktyka buddyjska jest także sposobem aby realizować i rozwijać swoje unikalne cele życiowe. Członkowie SGI wierzą, że proces wewnętrznej duchowej transformacji, zwany inaczej „rewolucją osobistą” prowadzi nie tylko do indywidualnego wzmocnienia i konstruktywnego działania ale jest najpewniejszą drogą aby skierować energię ludzką w kierunku tworzenia świata pokoju i dobrobytu.

Spotkania dyskusyjne

Członkowie SGI prowadzą swoją codzienną praktykę w domu i spotykają się na regularnych, lokalnych spotkaniach dyskusyjnych aby zgłębiać zasady buddyzmu i uczyć się jak stosować je w codziennym życiu. Na tych zebraniach członkowie także wymieniają pomysły, poglądy, nadzieje, wyzwania i doświadczenia swojej buddyjskiej wiary i praktyki. Spotkania te w małych grupach są zarówno miejscem wzajemnego dodawania sobie odwagi, jak również dzielenia się wiarą buddyjską ze znajomymi.