SGI Poland

Powszechnie uważa się Buddyzm za religię statyczną, ale tak naprawdę buddysta to człowiek dynamiczny stale podejmujący działania w celu uwolnienia ludzi od cierpienia i poprowadzenia ku szczęściu.

Więcejsgi

Pojęcia Buddyjskie

Buddyzm jest filozofią, która obejmuje wszystkie aspekty życia, dlatego członkowie SGI nie oddzielają Buddyzmu od aspektów codziennego życia. Artykuły na tej stronie dają przegląd niektórych kluczowych buddyjskich pojęć i wskazują w jaki sposób odnoszą się one do życia i społeczeństwa. Pojęcia te dają potrzebną perspektywę dla zrozumienia nas samych i świata dookoła nas, oraz pomagają wydobyć bogaty potencjał mądrości, odwagi i empatii jaki każdy z nas posiada.