SGI Poland

Powszechnie uważa się Buddyzm za religię statyczną, ale tak naprawdę buddysta to człowiek dynamiczny stale podejmujący działania w celu uwolnienia ludzi od cierpienia i poprowadzenia ku szczęściu.

Więcejsgi

Sutra Lotosu

Sutra Lotosu jest szeroko znana jako najważniejsza i najbardziej wpływowa sutra, święte pismo Buddyzmu.

Kluczowym przesłaniem Sutry Lotosu jest to, że Stan Buddy - kondycja absolutnego szczęścia, uwolnienia od strachu i iluzji jest właściwa całemu życiu. Rozwój tego wewnętrznego stanu życia umożliwia wszystkim ludziom przezwyciężanie ich problemów i prowadzenie pełnego, aktywnego, całkowicie zaangażowanego życia w społeczeństwie.

Prawie dwa tysiące lat po śmierci Shakyamuniego, Nichiren, japoński mnich żyjący w XIII wieku, wprowadził głęboką teorię Sutry Lotosu do praktyki aby umożliwić wszystkim ludziom odkryć w codzienności ich Stan Buddy czyli najwyższy stan życia.