SGI Poland

Powszechnie uważa się Buddyzm za religię statyczną, ale tak naprawdę buddysta to człowiek dynamiczny stale podejmujący działania w celu uwolnienia ludzi od cierpienia i poprowadzenia ku szczęściu.

Więcejsgi

Porada codzienna na 23.07


Jeżeli osiągniemy Stan Buddy w tym życiu, stan ten będzie na zawsze ogarniał nasze życie. Poprzez cykl narodzin i śmierci, w każdym nowym życiu, obdarzeni będziemy dobrym zdrowiem, bogactwem i inteligencją oraz wspierającym, komfortowym otoczeniem, i będziemy wieść życie przepełnione pomyślnością. Każdy z nas posiadać będzie równie unikalną misję i narodzi się w odpowiedniej formie, aby ją zrealizować.

Daisaku Ikeda, Prezydent SGI


Porady codzienne na inne dni można znaleźć tutaj