SGI Poland

Powszechnie uważa się Buddyzm za religię statyczną, ale tak naprawdę buddysta to człowiek dynamiczny stale podejmujący działania w celu uwolnienia ludzi od cierpienia i poprowadzenia ku szczęściu.

Więcejsgi

Nichiren

Członkowie SGI stosują się do nauki Nichirena, mnicha buddyjskiego, który żył w trzynastowiecznej Japonii. Nauka Nichirena otwiera drogę każdemu kto chce wydobyć z głębi życia oświeconą mądrość i energię Stanu Buddy, niezależnie od swoich zewnętrznych uwarunkowań. Każda osoba ma moc by przezwyciężyć wszystkie życiowe wyzwania, prowadzić wartościowe życie i mieć pozytywny wpływ na swoje otoczenie, społeczeństwo i świat.

W poszukiwaniu sposobu na rozwiązanie ludzkiego cierpienia

Nichiren urodził się w 1222 w Japonii, w czasach obfitujących w społeczne zamieszki i klęski naturalne. Szczególnie cierpieli prości ludzie. Nichiren zastanawiał się dlaczego nauka buddyjska straciła swoją moc, umożliwiającą ludziom prowadzenie szczęśliwego, spełnionego życia. Jako młody kapłan wyruszył w drogę by znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego dookoła niego jest tak dużo cierpienia i chaosu. Studiując intensywnie buddyjskie sutry przekonał się, że Sutra Lotosu zawiera esencję oświecenia Buddy, zawarty jest w niej klucz do zmiany ludzkiego cierpienia i umożliwienia rozkwitu społeczeństwa.

Istota Buddyzmu

Sutra Lotosu zapewnia, że wszyscy ludzie, niezależnie od płci, zdolności czy społecznego statusu posiadają nieodłącznie, wrodzone właściwości Buddy, i dlatego jednakowo zasługują na najwyższy szacunek.

Studiując sutry Nichiren ustanowił czantowanie Nam-myoho-renge-kyo jako uniwersalną praktykę umożliwiającą ludziom ukazanie Stanu Buddy wrodzonego w ich życie, zyskanie mądrości i siły dla podjęcia wyzwania i przezwyciężenia każdej niepomyślnej sytuacji. Nichiren widział w Sutrze Lotosu pojazd dla ujawnienia ludzkich możliwości - podkreślając, że każdy może osiągnąć oświecenie i cieszyć się szczęściem za życia.

Prześladowanie

Nichiren był krytykowany przez uznane szkoły buddyjskie, które były pod patronatem państwa i głównie służyły interesom ludzi władzy zachęcając jednocześnie cierpiące rzesze społeczeństwa do bierności. Nichiren podkreślał, że to liderzy powinni brać na siebie odpowiedzialność za cierpienie ludności, wzywał feudalną władzę do podjęcia działania na rzecz poprawy ich sytuacji. Jego stanowisko, iż państwo istnieje dla dobra ludzi, było na tamte czasy rewolucyjne.

Nichiren zaczął być brutalnie prześladowany przez rząd militarny i uznane szkoły buddyjskie, z powodu swoich żądań. Pomimo tego nie ugiął się, nie poszedł na kompromis, nie złamał swoich zasad po to by przypodobać się władzy.

Spuścizna Nichirena leży w bezkompromisowej walce dla szczęścia ludzi i pragnieniu przemiany społeczeństwa w takie, które szanuje godność i potencjał każdego indywidualnego życia.