SGI Poland

Powszechnie uważa się Buddyzm za religię statyczną, ale tak naprawdę buddysta to człowiek dynamiczny stale podejmujący działania w celu uwolnienia ludzi od cierpienia i poprowadzenia ku szczęściu.

Więcejsgi

Doświadczenia

Praktykowanie buddyzmu daje namacalne efekty w życiu każdego. Doświadczenie jednej osoby w przezwyciężaniu problemów lub osiąganiu celów może być inspiracją dla innej osoby, do podjęcia wyzwania problemom w swojej osobistej sytuacji. Zamieszczane tu doświadczenia będą miały na celu zobrazować proces „rewolucji osobistej” w działaniu – czyli pokazać jak powodowana przez jedną osobę, wewnętrznie-motywowana przemiana, iskrzy zmianami w jej życiu i otoczeniu.