SGI Poland

Powszechnie uważa się Buddyzm za religię statyczną, ale tak naprawdę buddysta to człowiek dynamiczny stale podejmujący działania w celu uwolnienia ludzi od cierpienia i poprowadzenia ku szczęściu.

Więcejsgi

Nam-Myoho-Renge-Kyo

Nichiren ustanowił inwokację Nam-myoho-renge-kyo 28 kwietnia 1253 roku. Po wnikliwym studiowaniu wszystkich sutr buddyjskich, doszedł do wniosku, że Sutra Lotosu zawiera ostateczną prawdę Buddyzmu: każdy bez wyjątku posiada potencjał na osiągnięcie Stanu Buddy. Tytuł w tłumaczeniu japońskim brzmi Myoho-renge-kyo. Ale dla Nichirena Myoho-renge-kyo znaczyło wiele więcej niż tytuł buddyjskiego tekstu, było sposobem wyrażenia w słowach Prawa życia, które wszystkie buddyjskie nauki w ten lub inny sposób starają się wyjaśniać. Poniżej w skrócie objaśnione są kluczowe pojęcia tej frazy:

Nam

Słowo Nam wywodzi się z Sanskrytu. Przybliżone tłumaczenie jego znaczenia to „poświęcić siebie". Nichiren wprowadził praktykę czantowania Nam-myoho-renge-kyo jako sposób umożliwiający ludziom doprowadzenia życia do harmonii czyli rytmu z prawem życia, inaczej Dharmą. W oryginalnym Sanskrycie Nam wskazuje elementy działania i postawy, odnosi się do konkretnego działania jakie musimy podjąć oraz postawę jaką potrzebujemy rozwinąć w celu osiągnięcia stanu Buddy już w trakcie tego życia.

Myoho

Myoho dosłowne oznacza Mistyczne Prawo i wyraża stosunek między życiem właściwym w kosmosie i wieloma różnymi sposobami jakimi się to życie wyraża. Myoho odnosi się do istoty, esencji życia, która jest „niewidoczna", poza intelektualnym rozumieniem. Ta istota zawsze wyraża się w namacalnej formie (ho), która może być dostrzegana zmysłami. Zjawiska (ho) są zmienne, ale przenikająca wszystkie zjawiska rzeczywistość, która jest stała, niezmienna zwana jest Myoho.

Renge

Renge oznacza kwiat lotosu. Lotos kwitnie i produkuje nasiona w tym samym czasie, a to przedstawia równoczesność przyczyny i skutku. Warunki i jakość naszego indywidualnego życia są determinowane przez przyczyny i efekty, zarówno dobre jak i złe, które kumulujemy (poprzez nasze myśli, słowa i działania) w każdym momencie. Nazywa się to „karmą". Prawo przyczyny i skutku wyjaśnia, że każdy sam odpowiada za swoje własne przeznaczenie. Tworzymy własny los i sami możemy go zmieniać. Przyczyną o największej mocy jaką możemy zrobić to czantować Nam-myoho-renge-kyo; skutek Stanu Buddy jest równocześnie stworzony w głębi naszego życia i z całą pewnością z czasem się ujawni.

Kwiat lotosu rośnie w bagnistym stawie a jednak pozostaje taki jak dawniej i wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń, symbolizując wyłonienie się Stanu Buddy z głębi życia zwykłego człowieka.

Kyo

Kyo dosłownie oznacza sutrę, naukę, inaczej głos Buddy. W tym sensie oznacza również dźwięk, rytm lub wibrację. Również chiński znak dla kyo, oznacza osnowę tkanego materiału, symbolizującą kontynuację życia poprzez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W szerszym znaczeniu, Kyo wyraża pojęcie, że wszystkie rzeczy we wszechświecie są manifestacją Mistycznego Prawa.

Zasadnicza praktyka

Czantowanie Nam-myoho-renge-kyo znane również jako „Daimoku" to podstawowa praktyka członków SGI. Dzięki tej praktyce można objawić świat Stanu Buddy w naszym życiu, a doświadczając go kiedy w naturalny sposób wzrasta w nas radość, witalność, zwiększa się odwaga, mądrość i empatia.

'Kiedy ktoś błądzący zwany jest zwykłym człowiekiem to gdy jest oświecony nazwany jest Buddą. To przypomina zaśniedziałe lustro, które będzie błyszczeć jak klejnot kiedy się je wypoleruje. Umysł teraz zachmurzony iluzjami wrodzonej ciemności życia jest jak zaśniedziałe lustro, ale wypolerowane z pewnością staje się jak czyste lustro, odbijające prawdziwą naturę zjawisk i prawdziwy aspekt rzeczywistości. Obudź w sobie głęboką wiarę i pilnie poleruj swoje lustro dniem i nocą. Jak powinieneś je polerować? Tylko przez czantowanie Nam-myoho-renge-kyo.'

Nichiren, O osiągnięciu Stanu Buddy w tym życiu