SGI Poland

Wielka Rewolucja Osobista , dokonana choćby przez jednego człowieka pomoże osiągnąć zmiany w przeznaczeniu narodu, a nawet umożliwi zmianę przeznaczenia całej ludzkości.

Więcejsgi

Czym jest SGI

Dwanaście milionów członków Soka Gakkai International (SGI) na całym świecie przyjęło Buddyzm Nichirena, dynamiczną filozofię osadzoną w realiach codziennego życia. Praktyka buddyjska prowadzi do wzmocnienia wiary we własne siły i do wewnętrznej przemiany inaczej „rewolucji osobistej”, która umożliwia każdej pojedynczej osobie wzięcie odpowiedzialności za własne życie i przyczynienie się do budowania świata, w którym ludzie pochodzący z różnych kultur i grup religijnych, mogą żyć w pokoju.

Nichiren, buddyjski reformator z trzynastego wieku, oparł swoje nauki na Sutrze Lotosu, a ich głównym przesłaniem stała się godność ludzkiego życia. Zgodnie z tą sutrą wszyscy ludzie posiadają i mogą odkryć swoją naturę Buddy – nieograniczony, wrodzony stan życiowy, stan wolności, który umożliwia wszystkim tworzenie wartości w każdej sytuacji.