SGI Poland

Wielka Rewolucja Osobista , dokonana choćby przez jednego człowieka pomoże osiągnąć zmiany w przeznaczeniu narodu, a nawet umożliwi zmianę przeznaczenia całej ludzkości.

Więcejsgi

Filozofia SGI

Rdzeń filozofii SGI może być podsumowany poprzez ideę „rewolucji osobistej”. To koncepcja polegająca na tym, że wewnętrzna przemiana pojedynczej osoby, przez nią samą inicjowana, pozytywnie wpływa na szeroką sferę życia i ma swój rezultat w przemianie ludzkiej społeczności. Ruch SGI ma swoje korzenie w afirmującej życie filozofii Nichirena – buddyjskiego mnicha, który żył w 13-wiecznej Japonii.

 

Nichiren szczerze doświadczył i odczuł, że Buddyzm powinien umożliwiać ludziom żyjącym w realnym świecie i stawiającym czoła problemom, odkrycie w sobie potencjału do zmiany na lepsze swego życia. Buddyzm Nichirena kładzie nacisk na głębokie powiązanie pomiędzy szczęściem osobistym, a szczęściem innych osób. Największa osobista satysfakcja i spełnienie w życiu osiągane są poprzez pracę dla szczęścia innych ludzi. W swoich naukach Nichiren utrzymuje, iż każda osoba, bez względu na płeć, rasę, umiejętności czy status socjalny posiada siłę aby podjąć nieuniknione, życiowe wyzwania, po to by rozwijać twórcze życie o wielkiej wartości i wpływać pozytywnie na swoje otoczenie, społeczność i tym samym na świat.

 

Filozofia Nichirena ma swoje początki w naukach Shakyamuniego, historycznego założyciela Buddyzmu, żyjącego w Indiach około 2500 lat temu. Nichiren odkrył, że Sutra Lotosu zawiera serce nauk buddyjskich i ukazuje prawdę, do której Shakyamuni się przebudził. Sutra ta ukazuje nam, że uniwersalna zasada – natura Buddy – jest wrodzona w każde życie. Potwierdza to, iż wszyscy ludzie są w stanie odkryć i ujawnić swój stan oświecenia.