SGI Poland

Wielka Rewolucja Osobista , dokonana choćby przez jednego człowieka pomoże osiągnąć zmiany w przeznaczeniu narodu, a nawet umożliwi zmianę przeznaczenia całej ludzkości.

Więcejsgi

Prezydent

Profil Daisaku Ikedy

Daisaku Ikeda Daisaku Ikeda jest buddyjskim filozofem, nauczycielem, utalentowanym pisarzem i poetą. Jako prezydent Soka Gakkai International (SGI), laickiego ruchu buddyjskiego, poświecił się szeroko zakrojonej działalności na rzecz pokoju oraz wzmacniania wiary człowieka we własne siły, a także założył kulturalne, edukacyjne i pokojowe instytuty naukowe na całym świecie.

Urodzony w Tokyo w 1928 roku Ikeda sam bezpośrednio doświadczył tragicznej rzeczywistości wojny i militaryzacji. W warunkach powojennej Japonii rozpoczął praktykowanie buddyzmu dzięki spotkaniu z Josey Todą, nauczycielem i pacyfistą, stojącym na czele laickiej organizacji buddyjskiej Soka Gakkai, który był więziony za swoje przekonania w czasie drugiej wojny światowej.

Doświadczenia te ukształtowały zaangażowanie Ikedy w sprawę pokoju. Na przestrzeni wielu lat Ikeda podejmował dialog z wieloma światowymi, wpływowymi myślicielami i przywódcami w celu znalezienia wartościowych odpowiedzi na globalne problemy i inicjował wsparcie SGI dla działalności prowadzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Opracował obszerną gamę publikacji odnoszących się do spraw pokoju i kondycji człowieka.

Daisaku Ikeda Jedna z przewodnich idei Ikedy głosi, że osobista przemiana w życiu każdej jednostki, bardziej niż społeczne i strukturalne reformy, jest kluczem do zapewnienia trwałego pokoju na świecie i szczęścia ludzi. Zostało to zwięźle wyrażone we fragmencie najbardziej znanego dzieła - „Rewolucja Osobista”: „Wielka przemiana charakteru nawet jednej osoby pomoże osiągnąć zmianę w przeznaczeniu całego narodu, a w konsekwencji przyczyni się do zmiany przeznaczenie całej ludzkości.”

Książki Ikedy, oferujące perspektywy zakorzenione w buddyjskim humanizmie, na temat codziennych wyzwań zwykłych ludzi, jak i ludzkości jako całości, zostały przetłumaczone na ponad 30 języków.

Dodatkowe informacje: