SGI Poland

Pokój, według buddystów Sokka Gakai, zaczyna się od spokoju i szczęścia jednostki a rozprzestrzenia się kiedy oświecone jednostki stają się aktywne w sprawach pokoju na lokalnym, narodowym i światowym poziomie.

Więcejsgi

Akcje humanitarne

SGI ma długą tradycję udzielania pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, jak np. trzęsienia ziemi i powodzie, podczas gdy lokalne domy kultury SGI często udzielają schronienia wysiedleńcom. Po trzęsieniu ziemi w Sichuan w Chinach, w 2008 roku, i cyklonie w Birmie, poszczególne organizacje SGI udzieliły znacznego wsparcia finansowego na rzecz pomocy humanitarnej. Grupy SGI biorą również udział w imprezach charytatywnych i innych działaniach, których celem jest udzielenie wsparcia najbardziej potrzebującym.