SGI Poland

Pokój, według buddystów Sokka Gakai, zaczyna się od spokoju i szczęścia jednostki a rozprzestrzenia się kiedy oświecone jednostki stają się aktywne w sprawach pokoju na lokalnym, narodowym i światowym poziomie.

Więcejsgi

Ekorozwój

SGI czynnie uczestniczy w propagowaniu zrównoważonego rozwoju poprzez kampanie edukacyjne oraz takie środki praktyczne jak przetwarzanie odpadów czy akcje sadzenia drzew. SGI wspiera Kartę Ziemi, sponsorując wystawę „Ziarna zmiany – Karta Ziemi i potencjał człowieka” oraz film „Cicha rewolucja”. Założone i prowadzone przez SGI Amazońskie Centrum Ochrony Przyrody w Brazylii opracowuje programy zalesiania i utworzenia amazońskiego banku nasion.