SGI Poland

Pokój, według buddystów Sokka Gakai, zaczyna się od spokoju i szczęścia jednostki a rozprzestrzenia się kiedy oświecone jednostki stają się aktywne w sprawach pokoju na lokalnym, narodowym i światowym poziomie.

Więcejsgi

Kultura

SGI wierzy, że działania kulturalne oraz wymiana kulturowa są najlepszym sposobem na utworzenie więzi przyjaźni między ludźmi różnych kultur i narodowości. Festiwale kulturalne i muzyczne są często głównymi elementami tych działań, rozwijając wzajemną świadomość różnorodności dziedzictwa kulturowego oraz pogłębiając więzi międzyludzkie w celu utworzenia solidnej podstawy dla świata miłującego pokój.