SGI Poland

Pokój, według buddystów Sokka Gakai, zaczyna się od spokoju i szczęścia jednostki a rozprzestrzenia się kiedy oświecone jednostki stają się aktywne w sprawach pokoju na lokalnym, narodowym i światowym poziomie.

Więcejsgi

Edukacja

SGI wywodzi się z Soka Gakkai, organizacji utworzonej w 1930 roku w Japonii w celu propagowania reformy oświaty. SGI postrzega edukację jako kluczowy element zdrowego społeczeństwa i poświęca się krzewieniu edukacji humanistycznej, której celem jest rozwijanie wyjątkowego potencjału każdej istoty ludzkiej oraz głębszego zrozumienia istoty życia i świata, w którym żyjemy. W Japonii pedagodzy udzielają bezpłatnych porad rodzicom oraz dzieciom wraz z rodzicami. W Brazylii prowadzone są programy nauki czytania i pisania dla dorosłych, a Projekt Edukacyjny Makiguchi podkreśla dynamiczny związek między szkołami, rodzicami a nauczycielami, oraz dąży do rozwijania wewnętrznej siły każdego dziecka.