SGI Poland

Pokój, według buddystów Sokka Gakai, zaczyna się od spokoju i szczęścia jednostki a rozprzestrzenia się kiedy oświecone jednostki stają się aktywne w sprawach pokoju na lokalnym, narodowym i światowym poziomie.

Więcejsgi

Prawa człowieka

Działalność SGI na rzecz podnoszenia świadomości praw człowieka skupia się na poszanowaniu równości i godności wszystkich ludzi. To właśnie głównie dzięki inicjatywie SGI, w 2005 roku ONZ wprowadziło Światowy Program na Rzecz Edukacji o Prawach Człowieka. Wystawę „Nadchodzi wiek ludzkości – Przegląd praw człowieka w dzisiejszym świecie” pokazano w 40-stu miastach ośmiu krajów świata od 1993 roku, równolegle z rozmaitymi wydarzeniami towarzyszącymi.

W 2006 roku SGI podjęła współpracę w innymi organizacjami pozarządowymi w celu utworzenia Grupy Roboczej NGO na rzecz edukacji i nauczania o prawach człowieka w Genewie. Przedstawiciel SGI w ONZ w Genewie aktualnie piastuje funkcję przewodniczącego tejże grupy.