SGI Poland

Pokój, według buddystów Sokka Gakai, zaczyna się od spokoju i szczęścia jednostki a rozprzestrzenia się kiedy oświecone jednostki stają się aktywne w sprawach pokoju na lokalnym, narodowym i światowym poziomie.

Więcejsgi

Pokój i rozbrojenie

SGI z oddaniem organizuje kampanie edukacyjne i uświadamiające, krzewiące kulturę pokoju. Oprócz wystaw takich jak „Z kultury przemocy w kulturę pokoju – Przemiana ludzkiego ducha”, jej działalność obejmuje warsztaty na temat niestosowania przemocy w ramach inicjatywy „Zwycięstwo nad przemocą”, petycje w sprawie zniesienia broni jądrowej oraz książki dokumentujące osobiste doświadczenia wojenne, aby przyszłe pokolenia nigdy nie zapomniały jak okropna jest wojna.