SGI Poland

Pokój, według buddystów Sokka Gakai, zaczyna się od spokoju i szczęścia jednostki a rozprzestrzenia się kiedy oświecone jednostki stają się aktywne w sprawach pokoju na lokalnym, narodowym i światowym poziomie.

Więcejsgi

Dialog międzyreligijny

SGI jest aktywnym uczestnikiem dialogu i współpracy międzyreligijnej. Wraz z Europejską Akademią Nauk Ścisłych i Sztuki sponsoruje cykliczne, międzyreligijne panele dyskusyjne na tematy takie jak problemy środowiska czy prawa człowieka. Członkowie SGI brali udział w Parlamencie Religii Świata i Konferencji Religii Świata. Przedstawiciel SGI w ONZ w Nowym Jorku sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Religijnych Organizacji Pozarządowych przy ONZ od 2004 do 2007 roku.